«

Wyszukiwanie

Kompleksowa obietnica jakości: 12 lat gwarancji na powłokę

Aby mieszkańcy cieszyli się przez długie lata z licznych korzyści, jakie oferują drewniane okna i drzwi: Opracowaliśmy koncepcję zapewnienia jakości LONGLIFE, w ramach której udzielamy 12-letniej gwarancji na powłokę.

Dobór drewna, konstrukcja, powlekanie, transport i montaż, a także konserwacja i pielęgnacja to główne elementy kompletnego łańcucha jakości, na którym bazuje koncepcja LONGLIFE. 5-letni okres gwarancyjny, ustawowo obowiązujący w Niemczech, rozszerzyliśmy do 12 lat w ramach koncepcji LONGLIFE.

Poniewarz drewniane okna i drzwi wejściowe od naszych partnerów LONGLIFE, od samego początku projektowane są z nastawieniem na jakość, muszą być kontrolowana tylko raz w roku. W zależności od lokalizacji i specyfikacji budowlanej obiektu ewentualnie potrzebne będzie wykonanie dodatkowej pielęgnacji drewna. To zadanie można łatwo wykonać za pomocą naszego zestawu pielęgnacyjnego. Często możliwa jest nawet całkowita rezygnacja z tych czynności. Także malowanie konserwacyjne w wielu przypadkach nie będzie konieczne.

Udzielenia tak długiej gwarancji na powłokę jest możliwe, ponieważ polegamy na dwóch decydujących czynnikach: po pierwsze na jakości naszych produktów klasy premium do powlekania powierzchni, po drugie na profesjonalnej i partnerskiej współpracy z uznanymi firmami z branży produkcji okien. Tutaj każdy etap produkcji okien jest realizowany z uwzględnieniem najsurowszych wymogów i zgodnie z najnowszym stanem techniki.

Korzyści dla wszystkich uczestników

Zoptymalizowana obsługa programu LONGLIFE zapewnia łatwą współpracę inwestorów i producentów okien przez cały okres obowiązywania gwarancji. Każdy inwestor i partner LONGLIFE ma do dyspozycji cyfrowe narzędzie LONGLIFE. To nowoczesne, komputerowe rozwiązanie udostępnia wszystkie ważne informacje — wystarczy kliknąć! Po prostym wypełnieniu listy kontrolnej obiektu automatycznie nastąpi przypisanie klasy ochrony dla budynku. Na tej podstawie można ustalić nakłady prac pielęgnacyjnych i interwały wykonania konserwacji. Dzięki temu narzędziu producenci okien mają łatwy dostęp do przeglądu wszystkich obsługiwanych obiektów, a inwestorzy automatycznie otrzymują przypomnienie o działaniach pielęgnacyjnych. Poza tym za pośrednictwem narzędzia można wygodnie zamówić materiały pielęgnacyjne.

Do celu — w trzech krokach

  • Lista kontrolna obiektu służy do określenia klasy ochrony obiektu. Na tej podstawie następuje ustalenie zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych.

  • Dokument zgłoszenia obiektu zawiera zestawienie wszystkich istotnych danych.

  • Jeśli drewniane okna lub drzwi zewnętrzne zostały prawidłowo zamontowane, inwestor wprowadza aktualną datę do narzędzia cyfrowego LONGLIFE— rozpoczyna się 12-letnia gwarancja na powłokę LONGLIFE.

W taki sposób nowa koncepcja LONGLIFE zapewnia bezpieczeństwo, komfort i jakość.


Jestem producentem okien


 
 Jestem inwestorem/deweloperem