«

Wyszukiwanie

Inne produkty

Produkty, z których nie można zrezygnować. W celu ułatwienia obróbki naszych farb i lazur mamy w naszym asortymencie szereg dodatkowych produktów: Rozcieńczalniki, środki czyszczące, zagęszczacze, dodatki do regulacji połysku powłok nawierzchniowych i środki przeciwpianowe. Oprócz farb i lazur pomontażowych znajdują się tutaj również specjalne lazury i powłoki do naprawiania uszkodzeń powierzchni. Asortyment uzupełniają różne pasty pigmentacyjne.