«

Wyszukiwanie

Unikanie zawilgocenia za pomocą odpowiedniej masy uszczelniającej

Zapobieganie szkodom
Jako trwałe profilaktyczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem w rejonie złącz sfazowanych zalecamy po zapodkładowaniu wykonanie elastycznego uszczelnienia produktem Kodrin WV 472 dla systemów prześwitujących i Kodrin WV 470 biały dla systemów kryjących. W ten sposób można zapewnić klientom trwałość okna z drewna.

 

Dodatkowa ochrona przekrojów poprzecznych drewna
Okna drewniane są zdatne do użytku tylko tak długo, jak długo są ze wszystkich stron niezawodnie zabezpieczone. Szczególnie zagrożone są punkty przyłożenia sił w konstrukcji. I tak na przykład silnie obciążone są zawsze złącza narożnikowe okien. Bowiem właśnie tu siły ruchów drewna działają w różnych kierunkach, co może szybko doprowadzić do rozwarcia złączy sfazowanych. Oznacza to szerokie otwarcie drzwi wilgoci. A oto skutek: Drewno pęcznieje i kurczy się nierównomiernie, mogą przedostać się zarodniki grzybów. Dalsze szkody są możliwe. Pomocne są nasze produkty uszczelniające.