«

Wyszukiwanie

Powłoka pośrednia jako „optymalizacja systemu“ w celu uzyskiwania lepszych wyników

W typowym przypadku wykonuje się dwuwarstwowe lakierowanie (warstwa pośrednia i warstwa nawierzchniowa) tym samym produktem. Jednak w wielu przypadkach dzięki właściwej kombinacji produków można uzyskać lepsze rezultaty. Dlatego Sikkens Wood Coatings poleca dla niektórych gatunków drewna rozwiązania kombinowane, zapobiegające późniejszemu powstawaniu słabych punktów.

 

Pośrednie powłoki lazurujące
Gatunki drewna twardego o strukturze z dużymi porami po natryśnięciu typowej powłoki pośredniej często nie są na brzegach porów i na krawędziach optymalnie zwilżane. Wskutek tego w tych miejscach przy lakierowaniu nawierzchniowym nie może wytworzyć się homogeniczna, zwarta powłoka o wystarczającym wypełnieniu porów. Te krytyczne strefy stanowią później w warunkach działania czynników atmosferycznych potencjalne słabe punkty, ponieważ stanowią naturalne drogi dostępu dla wilgoci i promieniowania UV. W takich przypadkach zwiększoną niezawodność systemu zapewnia powłoka pośrednia.

 

Kryjące powłoki pośrednie
W przypadku drewna bogatego w aktywne składniki (poza modrzewiem) dobrą ochronę przed przebarwieniami zapewnia RUBBOL® WM 270 w połączeniu z podkładem o działaniu izolacyjnym. Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać zalecanych czasów schnięcia (patrz specyfikacja techniczna).