«

Wyszukiwanie

Produkty pomontażowe

Produkty uzupełniające Sikkens Wood Coatings – pielęgnowane drewno żyje dłużej Aby Państwa Klienci mogli długo cieszyć się swoimi oknami i drzwiami wejściowymi, niezbędny jest profesjonalny montaż oraz regularne czyszczenie i pielęgnacja. Dzięki temu wydłużają się także cykle renowacji.

 

Prawidłowa ochrona okien drewnianych
Aby uniknąć uszkodzenia lub zaplamienia ramy, skrzydeł lub przeszklenia podczas prac budowlanych, tynkarskich i malarskich, należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie powierzchnie wokół okna. Stosowane przy tym folie i taśmy samoprzylepne nie mogą zawierać plastyfikatorów i rozpuszczalników a także muszą być odporne na promieniowanie UV i wpływ czynników atmosferycznych (np. tesa 4438). Nie zostawiać elementów drewnianych oklejonych lub osłoniętych dłużej niż przez dwa tygodnie, ponieważ może to spowodować szkodliwe nadmierne zawilgocenie drewna. W ciągu trzech miesięcy po zamontowaniu wszystkie prace tynkarskie i malarskie powinny być zakończone.

 

Konserwacja powłoki powierzchniowej
Powłoka na drewnianych oknach powinna być regularnie konserwowana. Zależnie od usytuowania zabudowy radzimy wykonywać konserwację powłok kryjących po 4 do 5 lat a powłok lazurujących po 2 do 3 latach. Do tego celu dostępne są ekologiczne i wodorozcieńczalne produkty Sikkens Wood Coatings.

 

Konserwacja
Także najlepszym produktom czasem zdarzają się uszkodzenia. Aby umożliwić ich szybką naprawę, należy pamiętać o kilku rzeczach. Ważne jest, aby były przestrzegane zalecenia dotyczące pielęgnacji i konserwacji a powłoka nawierzchniowa była sprawdzana raz na rok pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Niezwłoczna, fachowa naprawa poszczególnych uszkodzeń, także niewielkich, jest bezwarunkowo konieczna i w razie reklamacji musi zostać udokumentowana. Co to oznacza konkretnie? W razie stwierdzenia podczas pielęgnacji niewielkich uszkodzeń powłoki, należy je niezwłocznie naprawić w ramach konserwacji, aby uniknąć powiększania się uszkodzenia i zapewnić zachowanie właściwości ochronnych powłoki. W ramach konserwacji uszkodzone obszary należy obrabiać co najmniej od V-fugi do V-fugi. Powłokę, która utraciła właściwości nośne należy usunąć a znajdujące się pod nią drewno przeszlifować na taką głębokość, aby obszary zszarzałe przestały być widoczne. Starą powłokę, która zachowała właściwości nośne, należy tylko lekko przeszlifować. Na czystym, suchym i nośnym podłożu można wykonać malowanie konserwacyjne odpowiednimi produktami konserwacyjnymi metodą nakładania pędzlem.