«

Wyszukiwanie

Technologia blokady jonowej

Lepsza ochrona przed widocznym przebarwieniem

Stworzenie technologii blokady jonowej (ILT) pozwoliło Sikkens Wood Coatings na uzyskanie rzeczywistego przełomu w izolacji aktywnych składników drewna. Zgłoszona do opatentowania technologia zapewnia lepszą ochronę przed ich przenikaniem do powierzchni. Znacząco zredukowane są widoczne przebarwienia powierzchni powłok lazurujących lub kryjących.

 

Innowacyjne powłoki pośrednie CETOL® WM 675 i CETOL® WM 680 nie tylko skuteczniej redukują przebarwienia, ale dzięki dobremu wykorzystaniu i wypełnieniu porów zwiększają odporność na działanie czynników atmosferycznych całego systemu powłok. Możliwość stosowania na większości gatunków drewna liściastego i iglastego. Dzięki rezygnacji ze stosowania metali ciężkich możesz skorzystać z ekologicznego, trwałego produktu CETOL® WM 675 i CETOL® WM 680.

 

Tak funkcjonuje technologia blokady jonowej
W celu uzyskania wysokiej skuteczności izolacji wykorzystywane są przeciwieństwa między przeważnie ujemnie (–) naładowanymi składnikami drewna i dodatnio (+) naładowanymi składnikami spoiwa. Pigmenty są przyciągane przez końcówki jonowe i w ten sposób trwale wiązane w powłoce (patrz poniższy schemat). Dzięki temu możliwe jest znaczne zredukowanie a nawet wyeliminowanie przenikania składników drewna do powierzchni. Dotyczy to zwłaszcza drewna dębowego.

Eiche ohne Ionen-Lock-Technologie
Dąb bez technologii blokady jonowej
Eiche mit Ionen-Lock-Technologie
Dąb z technologią blokady jonowej

Wysoka izolacja bez metali ciężkich

Siła przyciągania: Konwencjonalne struktury spoiw nie umożliwiają pełnego związania uwolnionych składników drewna w warstwie izolacyjnej. Proces elektrochemiczny wykorzystywany w technologii ILT sprawia, że grupy jonowe wiążą uwolnione składniki drewna wewnątrz powłoki, zapobiegając w ten sposób ich przenikaniu do powierzchni.

Utrwalanie: Wewnętrzne barwniki drewna podczas utrwalania zostają na stałe związane.

Składniki drewna o różnych ujemnych ładunkach elektrycznych

Spoiwo z dodatnimi grupami jonowymi

Składniki spoiwa o ładunku dodatnim

W skrócie

  • Lepsza ochrona przed przenikaniem składników drewna do powierzchni, zwłaszcza drewna dębowego
  • Dobre zwilżenie porów i ich wypełnienie zwiększają odporność całej powłoki na działanie czynników atmosferycznych
  • Ekologiczny, trwały produkt dzięki rezygnacji ze stosowania metali ciężkich
  • Możliwość stosowania na większości gatunków drewna liściastego i iglastego