«

Wyszukiwanie

Warto wiedzieć

Konserwacja i dezynfekcja urządzeń do polewania i wanien do zanurzania

Urządzenia do polewania i wanny do zanurzania powinny być regularnie konserwowane i dezynfekowane, aby uzyskać dobrą jakość powłoki oraz uniknąć skażenia bakteryjnego i wynikających z niego nieprzyjemnych zapachów. Najłatwiej można to osiągnąć prostymi, codziennymi działaniami.

Przed przystąpieniem do pracy i w trakcie polewania wielokrotnie w ciągu dnia mierzyć lepkość kubkiem DIN-4- lub ISO-3 – czasy przepływu są podane w odpowiedniej specyfikacji technicznej. Do rozcieńczania używaj tylko czystej wody wodociągowej. Wszystkie urządzenia i akcesoria do mieszania, rozcieńczania lub przelewania natychmiast po użyciu oczyścić czystą wodą i odstawić do wyschnięcia. W urządzeniach do polewania należy zwracać uwagę na zachowanie drożności wszystkich dysz i czystości sit.

 

Radzimy po zakończeniu pracy opróżnić urządzenie do polewania i oczyścić je świeżą wodą i zawsze przykrywać wannę do zanurzania na czas, gdy nie jest używana.

Dezynfekcja urządzeń do polewania i wanien do zanurzania powinna być wykonywana prewencyjnie. Można w tym celu wykorzystać dłuższe przerwy w pracy, np. urlopy zakładowe lub dni świąteczne. Dezynfekcja jest konieczna, gdy materiał powłoki nabierze zapachu zgnilizny.

 

Konieczne jest przy tym spuszczenie materiału powłokowego i zutylizowanie materiału z zapachem zgnilizny – nie wolno go wlewać z powrotem po dezynfekcji. Można użyć np. roztworu do dezynfekcji Lyso 3025.