«

Wyszukiwanie

Warto wiedzieć

Obsługa pistoletu natryskowego

Zaaplikowana warstwa nawierzchniowa o równomiernej grubości na ogromny wpływ na długą trwałość elementu konstrukcyjnego z drewna. Tym ważniejsze jest, aby odpowiednio dobrać system natryskowy a następnie opanować optymalne posługiwanie się pistoletem natryskowym.

Prawidłowe posługiwanie się pistoletem natryskowym

Richtige Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Dysza zawsze pod kątem prostym do powierzchni
  2. Odległość lakierowania 20–25 cm
  3. Prowadzić pistolet zawsze w równej odległości od powierzchni

Nieprawidłowe posługiwanie się pistoletem natryskowym

Falsche Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Przechylenie pistoletu powoduje powstawanie zgrubienia farby, co prowadzi do zacieków i smug
  2. Odległość lakierowania za mała lub za duża
  3. Ruch po okręgu (powoduje nierówną grubość warstwy)