«

Wyszukiwanie

Warto wiedzieć

Przetwarzanie wodorozcieńczalnych farb i lakierów prześwitujących

Zalety systemów lakierów wodorozcieńczalnych w stosunku do materiałów rozpuszczalnikowych mają większy wpływ na otoczenie lakierni niż można by przypuszczać. Wodorozcieńczalne lazury i farby kryjące mają zalety między innymi z punktu widzenia nadzoru przemysłowego, parametrów emisji zanieczyszczeń, koncepcji systemów filtracyjnych i urządzeń elektrycznych, zagrożeń wybuchowych i pożarowych oraz szkodliwości dla zdrowia pracowników.

Co prawda często sugeruje się dodatkowe zalety techniczno-lakiernicze, takie jak rezygnacja z wentylacji pomieszczeń, ograniczenie regulacji temperatury pomieszczeń i radykalne skrócenie cykli lakierowania, ale w praktyce nie da się ich osiągnąć bez pogorszenia wyniku lakierowania. Aby uniknąć błędów lakierowania, chcemy zwrócić uwagę na kilka spraw.

 

1. Odprowadzanie wilgoci i regulacja temperatury
Fałszywy jest pogląd, że w przypadku lakierów wodorozcieńczalnych nie jest potrzebna wentylacja, ponieważ nie zawierają one rozpuszczalników organicznych. Dopóki warstwa lakieru zawiera wodę, nie może się ona utwardzić. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie dobrej wentylacji wywiewnej suszarni.

 

2. Grubość warstwy mokrej
Reologia wielu lakierów dyspersyjnych umożliwia aplikację warstw mokrych o większej grubości. Tak grube warstwy lakieru nie mogą jednak dostatecznie stwardnieć w normalnym czasie suszenia 12–18 godzin, co prowadzi do problemów w transporcie, przy zawieszaniu okien i ich układaniu w stosy. Komu zależy na dobrym przeschnięciu warstwy lakieru przez noc, nie powinien nakładać lakierów wodorozcieńczalnych warstwą grubszą niż 150 μm na mokro.

3. Suszenie
Jeżeli suchość jest oceniana tylko wzrokowo lub dotykowo i już po niewielu godzinach aplikowana jest druga warstwa lakieru, pierwsza warstwa lakieru może spęcznieć pod wpływem wody z drugiej warstwy a następnie wysychać znacznie wolniej.

 

4. Profile uszczelniające
Materiały uszczelniające i uszczelki muszą być odpowiednio dobrane do systemu lakieru wodorozcieńczalnego, aby uniknąć spęcznień, przebarwień i sklejania z powłoką.

 

5. Okucia
Okucia i zamocowania muszą być odporne na korozję. Docisk między ramą i skrzydłem powinien być równomierny w całym elemencie (skrzydle) i nie za duży.